Гість [Вхід] [Реєстрація]
Головна сторінка Життя коледжу
Життя коледжу
Новини коледжу
Нормативні документи
Фінансова інформація
Доступ до публічної інформації
Правова підтримка (гаряча лінія)
Назад Назад
Педагогіка співробітництва в процесі навчання
А тому, дуже важливо, як буде  відбуватися навчальний процес: це  повідомлення педагогом готових знань і  сприйняття , усвідомлення, запам’ятовування  і відтворення їх, чи розвиток інтелектуальних якостей учнів, формування само – стійного мислення, активності, свідомості, самоосвіти.
Багато  різних прийомів, методів по досягненню  такого  рівня навчання і виховання, але зупинюся на “педагогіці співробітництва”. Якщо взяти відносини між  вчителем і учнем, то вони далеко не рівнозначимі. Вчитель пов’язаний з вихованцем  цілою системою формальних і неформальних зв’язків, за характер яких він несе відповідальність  перед суспільством, сім’єю учнів,  перед своєю совістю. Відповідальність нерозривно зв’язана з правами, з допомогою яких він може виконувати і свої  обов’язки. Вихованці мають ті ж громадянські права, що і вчитель, але обов'язки в них все – таки різні, як по змісту, так і по формі. Якщо говорити про права учнів не з формальної, а з психологічної точки зору, то по відношенню до вчителя вони можуть залишатися  беззахисними. Це  відбувається тоді (не дуже рідко),  коли своє моральне право і свої  юридичні  права  педагог визнає надто формально або вживає їх далеко не кращим способом, забуваючи про інтереси учнів, колективу. Вміння правильно використати  владу, наказувати тих, хто провинився, заохочувати найкращих говорить про високий  професіоналізм педагога.
Як же створити співробітництво, коли відношення учителя і учня скоріше можна назвати як відносини керівництва і підкоряння, відносини з дотримуванням певної дисципліни? Можна! Але тоді вчитель не повинен бачити в учнях безликих гвинтиків, які виконують його волю. Заходячи в аудиторію, потрібно бачити в дітях не одноформних, однобокомислячих суб’єктів, до яких він має використати офіційно передбачений  індивідуальний підхід. Справжній вчитель бачить особистість учнів, визнає їх  неповторність, незамінність, поважає їх почуття, думки, право на  свободу вибору, право на рівність і співробітництво, в яких би відносинах вони не були. Отже, рівність – завжди співробітництво, а в педагогіці – взаємна повага особистостей, готовність допомогти самореалізації їх можливостей, оптимістична віра у майбутнє.
Співробітництво вчителя і учня дає можливість зробити нашими соратниками навіть тих учнів,які не люблять самостійної  розумової праці, спокійно користуються плодами праці вчителів і  авторів підручників. Проте, не зразу це під силу вчителю. Мабуть всі проходять через той стан, коли, заходячи в аудиторію, ми любуємося собою, тим, що розповідаємо, як розповідаємо. Учні зачудовано слухають: багато фактів, багато нового, в класі тиша, вчителя люблять. Але коли підводились підсумки, найчастіше виходило, що “зворотній зв’язок” не працює. Учні не можуть відповісти на запитання, формулювати проблеми, усвідомлювати труднощі, вирішувати ситуації. Отже, готові знання вихованці “з’їдають”.
Ось тут на допомогу прийшли досвід інших педагогів, література, а особливо власні спостереження. Навіть Сократ своїх  слухачів не вважав учнями, а себе – їх вчителем. В кожному він бачив свого друга, якому не доручав готові істини, а  разом із ним  активно  шукав відповіді на питання і шукав їх шляхом опори на раніше засвоєний духовний багаж, збагачував цей багаж своєю творчою енергією. Якими ж шляхами повинен йти вчитель, щоб досягти з учнем співробітництва?
Співробітництво – це позиція вчителя. І відкривається вона з його відношення  до учня, його поваги і любові. Дуже важливо, щоб його відношення не були “для галочки”, “на показ”. Є такі поняття в практиці, як егоцентричність вчителя і педоцентричність. В першому випадку вчитель користується лише суб’єктивними оцінками, не рахуючись з думкою вихованців, нерідко забуває, що моральні цілі досягаються лише моральними засобами. Безініціативність, мораль – ний інфантилізм – ось що супроводжує егоцентризм вчителя. Він може формувати у вихованців готовність до приспособлення, до досягнення мети будь – якими засобами.
Педоцентризм небезпечний замаскованою добротою, турботливим ставленням до учня, але насправді, вони не надають учням свободу дій тоді, коли потрібно активно втручатись, коли від вчителя потрібна віддача розуму, енергії, серця. Яким би не було завдання, справжній педагог повинен думати найперше про дітей. Ідея співробітництва побудована на індивідуальному підході до учнів. Це не завжди легко , адже в класі 25 – 35 учнів.
Необхідно створити такі умови, щоб з поля зору не вийшли і ті учні, які “слабкі”, “середні” і “сильні”, щоб піднімали з нижчого до вищого, а сильним давали такі завдання, які б виходили за рамки стандартної програми, розвивали в них здібності і творчі задатки.
Педагогічні здібності можуть бути і вродженими, і набутими: “Талантом можеш ти не бути, але магістром бути зобов’язаний”.
Щоб говорити про співробітництво, треба пам’ятати, що вчитель має бути добрим, а не злостивим; принциповим, а не злим. Якщо діти вам надоїли, якщо ви бачите в них “мучителів”, підберіть іншу професію або займіться самовихованням.
Потрібно стати добрим. Є поняття доброта педагога і педагогічна доброта. В першому випадку – це просто людські якості, в другому – це важлива якість, яка може і не бути рисою характеру. Це здатність педагога усвідомлено будувати свої відносини з вихованцями, опираючись на оптимістичну перспективу їх розвитку, на їх кращі якості, переслідуючи благородну мету і досягаючи її тільки благородними засобами.
Створити оптимістичну установку на учня, забути про його недоліки, бачити добро – ось що важливо в спілкуванні. Зміст співробітництва полягає в тій радості, яку воно дає. Чекати і вміти переборювати. Є таке поняття: “щасливу людину може виховати лише щаслива”, а значить успіх потрібний не тільки учням, а й учителю. Грубість, неповага до особистості вчителя, можуть негативно вплинути не тільки  на його бажання співробітництва, але й на доброту, увагу. В емоційно нестійких педагогів, з неможливістю управляти своїми почуттями виникає постійна напруга, стрес, які негативно впливають на співробітництво вчителя і учня.
            Така ж участь педагогів, які постійно перебувають у стані неадекватного оптимізму. Це крайнощі. Щоб цього не сталося, педагогу потрібно глибше поглянути на самого себе, розраховувати свої сили, розвивати свою емоційну культуру, психологічне бачення.
Емоційна культура вчителя іде, найперше, від слова. В.0.Сухомлинський писав: “Мої слова були б пустими звуками, якби в думках вихованців я не вишукував тонкої чутливості до слова, якби кожне слово не пробуджувало в них внутрішнього емоційного відгуку”.
Емоційна культураце поєднання тих думок, відчуттів, емоцій, ідей, які дозволяють людині сприймати навколишній світ у всьому його духовному і матеріальному багатстві, знаходити в собі кращі, благородніші почуття, передати їх своїм вихованцям, закликати їх до, самовдосконалення, формувати поважне відношення до людини, до моральних багатств суспільства, нетерпимість до зла, готовність боротися за торжество добра.
Успіх співробітництва залежить і від того, чи відповідає вчитель вимогам, які ставлять до нього учні: він повинен бути, як дружина Цезаря, поза підозрами, а помилятися не повинен, як Папа римський. І якщо помилку педагога як людини можна простити, то педагогічна помилка недопустима. Вчитель готується до уроку. Це та частина айсбергу, яка не видна ніким. Як зробити так, щоб ніхто на уроці не був бездіяльним? Які мотиви створити для навчання? В.О.Сухомлинський писав:“Страшна ця небезпека - безділля за партами; безділля шість годин щоденно, безділля місяці і роки. Це розбещує,  морально калічить людину...” Є над чим працювати. Тут не підійде лише урок з традиційними методами, формами. Потрібна творчість вчителя. Це урок – дискусія, круглий стіл, мозкова атака, урок – суд, урок обміну ролей або занять “які ведуться неправильно”, ділова гра, урок з використанням комп’ютерних технологій і інші.
Вчитель найближче знаходиться до учня. Якраз на таких уроках він може побачити здібності учня, розвинути їх, зробити взірцем для інших, “заразити” бажанням до творчості, а ще - дає можливість шукати, дізнаватися, вчитися, здобувати успіху. Те, що не зрозуміли вдома, те, що не засвоїли на минулому уроці – все одно буде засвоєне, вивчене. З яким бажанням беруться за завдання: підготувати вдома повідомлення, опорно – довідкові конспекти навіть ті учні, яких відносять до “слабких” чи середніх в навчанні і Як сильно їм хочеться на уроці побувати в ролі вчителя, керівника, консультанта, організатора! І саме “педагогіка співробітництва” дає цю можливість.
В.О. Сухомлинський писав: “Відкрити в кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо – творчої, інтелектуально–повнокровної праці – це завдання стає нині першочерговим у практичній роботі школи”, “Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця... людина неповторна !”
Перенесення уваги в освітньому процесі на особистість, на виявлення і розвиток її здібностей, інтелектуального потенціалу має відбити не тільки соціально-економічні потреби суспільства, а й сприяти більш ґрунтованій реанімації особистих очікувань, оскільки цілі особистості і суспільства взаємозв’язані.
Освіта має сприяти формуванню самостійного мислення, впровадження індивідуального підходу до розвитку творчих здібностей особистості, докорінному поліпшенню професійної підготовки спеціалістів, здатних працювати в умовах ринкової економіки.
Технологія співробітництва - це освітня технологія, головною метою якої є взаємний і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства в спільній діяльності.
Концепцією технології є заперечення насильства над особистістю в процесі навчання та розвитку учня. Основне завдання – надання допомоги учневі у визначенні свого ставлення до самого себе інших людей, навколишнього світу, своєї професійної діяльності.
 
Голова циклової комісії професійно-теоретичної та практичної підготовки торгово-комерційної діяльності  О.Л.Рагулько
Дата публікації: 02.03.2015   Кількість переглядів: 5328

Відгуки

Ім'я
E-Mail
Код
Текст
  Дана форма створена для публікації позитивних відгуків та рекомендацій. Адміністрація сайту залишає за собою право не опубліковувати записи, які не відповідають даному формату
 
 
 
Новини коледжу:
Ігри Співдружності КНТЕУ Ігри Співдружності КНТЕУ
Здобутки в ІІ етапі обласної олімпіади з фізики Здобутки в ІІ етапі обласної олімпіади з фізики
Тиждень спецпредметів торговельно-економічного напрямку Тиждень спецпредметів торговельно-економічного напрямку
На базі коледжу відбулося засідання обласного МО викладачів німецької мови ЗВО І-ІІ р.а. області На базі коледжу відбулося засідання обласного МО викладачів німецької мови ЗВО І-ІІ р.а. області
Майстер-клас в Чернівецькому торговельно-економічному інституті
Візит Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич Візит Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич
Проходив тиждень загальноосвітніх дисциплін Проходив тиждень загальноосвітніх дисциплін
Грамота Верховної Ради Грамота Верховної Ради
Науково-практичний семінар Науково-практичний семінар
Фестиваль ресторанних технологій Bestcookfest Podillya2019 Фестиваль ресторанних технологій Bestcookfest Podillya2019
 
Бурштинський торгівельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічногоо університету