Гість [Вхід] [Реєстрація]
Студенту Навчальні матеріали Англійська мова (самостійна робота)
Розклад занять
Заміна уроків
Розклад екзаменаційної сесії
Навчальні матеріали
 
Англійська мова (самостійна робота)
 
Історія туризму
 
Туристичні ресурси (лекції)
 
Географія туризму (лекції)
 
Організація анімаційних послуг в туризмі
 
Українська мова за професійним спрямуванням
 
Українська мова за професійним спрямуванням (практичні)
 
Вища математика
 
історія України
 
Технологія і організація туристичного обслуговування
 
Рекреаційна географія
 
Організація екскурсійного обслуговування
 
Оранізація екскурсійного обслуговування (практичні)
 
Статистика (лекції)
Рейтинг студентів
Дистанційне навчання
Зовнішнє незалежне оцінювання

Самостійна робота № 1

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Спеціальність: «Ресторанне обслуговування». Розділ 1. Фонетичні норми англійської мови

Тема: Фонетичні особливості англійської мови.

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „ Фонетичні особливості англійської мови ". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

 

План :

 1. Інтонація у різних типах речення,
 2. Наголос.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

При розгляді першого питання потрібно ознайомитись з теоретичними відомостями про Інтонацію в англійському реченні та видами інтонації  в різних типах речень.

Законспектуйте теоретичний матеріал в зошит наведіть приклади речень  з річними видами інтонації.

Законспектуйте теоретичні  відомості про наголос в англійській мові. Виконайте вправи 26-28 з підручника Бех О.П. Англійська - К., Освіта, 2004, с. 176.

 

Перелік питань для самоконтролю.

1. Які види інтонації ви знаєте? У яких реченнях вони застосовуються?

 1. Які види наголосу ви знаєте?
 2. Що таке фразовий наголос?
 3. Куди падає наголос у одно(багато)складових словах?

 

Перелік індивідуальних завдань.

1. Намалюйте інтонаційний малюнок тексту.

 

Критерії оцінювання: „2" - студент знає теоретичні основи фонетики та уміє читати односкладові слова та прості речення правильно ставлячи наголоси та використовуючи відповідні інтонаційні малюнки.„З" - студент знає види наголосів та інтонації в різних типах речення та застосовує їх на практиці. „4" - студент читає тексти, правильно вимовляючи всі слова, ставить фразові наголоси та правильно інтонаційно їх оформляє їх. . „5" - студент уміє без підготовки читати та висловлюватись дотримуючись усіх правил фонетики.

 

Форма контролю: перевірка конспекту.

Список рекомендованих джерел

1. Леонтьева С.Ф. Теоретичний курс фонетики, с 3-9.

2. Бех П.О. Англійська мова. - К., Освіта, 2004, с 168-176.

3. Опорний конспект.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота № 2

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 2. Нормативна граматика іноземної мови

Тема: Граматичні особливості англійської мови.

 

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „Граматичні особливості англійської мови". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

План :

 1. 1.           Категорії роду, числа, часу, стану, способу дії.
 2. Частини мови.
 3. Порядок слів у реченні.
 4. Типи речень.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

При розгляді першого питання слід опрацювати граматичний матеріал.

У другому питанні необхідно зробити порівняльну характеристику частин мови в українській та англійських мовах.

Розглядаючи третє та четверте питання зверніть особливу увагу на будову англійського речення та типи речень за метою висловлювання.

Перелік питань для самоконтролю.

 1. How many tenses are there in English language?
 2. What are the main parts of speech?
 3. What types of sentences are there in English language?

 

Перелік індивідуальних завдань.

 1. Складіть речення в активному та пасивному стані.
 2. Поставте всі види питань до запропонованих речень.

 

Критерії оцінювання: „2" - студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразек, та уміє писати вивчені словосполучення; „З" - студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на

зразок; у його мовленні мають місце помилки. „4" - студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою гемою, використовуючи опори. „5" - студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

Форма контролю: усна бесіда.

Список рекомендованих джерел

 1. Бех П.О. Англійська мова. - К., Освіта, 2004.
  1. Верба Г.В., Верба Г.Г. Довідник з граматики англійської мови. К.: Логос, 2006.

 

 

 

Самостійна робота № 3

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 4. Читання.

Тема: Лексичні особливості англійської мови.

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „Лексичні особливості англійської мови". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

План :

1. Професіоналізми і терміни.

2. Безеквівалентна лексика.

3. Фразеологічні звороти.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

При розгляді першого питання слід опрацювати поняття професіоналізмів та термінів та з’ясувати їх відмінності, записати приклади.

У другому питанні необхідно з’ясувати особливості безеквівалентної лексики, записати приклади.

Розглядаючи третє питання зверніть особливу увагу на будову фразеологічних зворотів англійської мови та їх значення. Порівняйте фразеологічні звороти англійської та англійської мови.

Перелік питань для самоконтролю.

1. Що таке терміни? Дайте визначення професіоналізмом.

2. Які засоби словотворення ви знаєте?

 1. Назвіть способи словотворення.
 2. Що таке літературна та не літературна лексика? Наведіть приклади.
 3. Що таке сленг?

 

Перелік індивідуальних завдань.

 1. Складіть речення з фразеологічними зворотами.
 2. Складіть речення з професіоналізмами.

 

Критерії оцінювання: „2" - студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразек, та уміє писати вивчені словосполучення; „З" - студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на

зразок; у його мовленні мають місце помилки. „4" - студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою гемою, використовуючи опори. „5" - студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

Форма контролю: усна бесіда.

 

Список рекомендованих джерел

 1. .Арнолод “Лексикологія сучасної англійської мови”. – М., Вища школа. – 1986.
 2. Бех П.О. Биркун Л.В. Довідник з граматики англійської мови. - К.: Освіта, 2004.
 3. І.Мостовий “Лексикологія англійської мови”. – Х., “Основа”. – 1993.

 

 

 

Самостійна робота № 4

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 4. Читання.

Тема: Лексико-стилістичні особливості перекладу.

 

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „ Лексико-стилістичні особливості перекладу ". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

 

План :

1. Переклад уривку публіцистичного тексту.

2. Переклад поетичного твору.

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

При розгляді першого питання слід з’ясувати особливості побудови тексту у публіцистичному стилі та обрати зразок для ілюстрації, перекласти його. .

У другому питанні необхідно обрати віршований твір одного з англійських поетів та перекласти його, намагаючись зберегти римування.

 

Перелік питань для самоконтролю.

1. Що таке переклад? Назвіть види перекладу.

2. Назвіть способи перекладу вільних словосполучень.

3. Наведіть приклади національно-специфічних реалій. Запропонуйте способи їх перекладу.

 

Перелік індивідуальних завдань.

1. Складіть вірш англійською мовою.

 

Критерії оцінювання: „2" - студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразек, та уміє писати вивчені словосполучення; „З" - студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на

зразок; у його мовленні мають місце помилки. „4" - студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою гемою, використовуючи опори. „5" - студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

Форма контролю: усна бесіда.

 

Список рекомендованих джерел

1. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. –В., Нова Книга, 2001, сс.16 -28, 151, 182

 

 

 

Самостійна робота № 5

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 5. Лексичний мінімум.

Тема: Моя майбутня професія.

 

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „Моя майбутня професія". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

 

План :

 1. Артикль.
 2. Опрацювання лексики, есе на тему „My future profession".

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи.

При розгляді першого питання необхідно розглянути у підручник Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови правила вживання артикля. Для закріплення вживання граматики письмово виконайте вправу 6 на с 14 підручника Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. К„ Кобза, 2002.

Другий пункт плану передбачає необхідність виписати з тексту "My future profession" незнайомі слова, навчитися правильно читати їх, подати транскрипцію лексичних одиниць та їх українські еквіваленти, користуючись словником. Після опрацювання лексики прочитайте, перекладіть текст та напишіть есе на тему: „My future profession".

 

Перелік питань для самоконтролю.

 1. Why did you decide to enter the college and what profession did you choose?
  1. What subjects do you study at college?
  2. Do you want to be a good specialist?

 

Перелік індивідуальних завдань.

 1. 1.           Готуючись до переказу напишіть тези розповіді.
 2. Напишіть коротає повідомлення: „Ваше бачення свого — майбутнього".

 

Критерії оцінювання: „2" - студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразек, та уміє писати вивчені словосполучення; „З" - студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на

зразок; у його мовленні мають місце помилки. „4" - студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою гемою, використовуючи опори. „5" - студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

Форма контролю: усна бесіда.

 

Список рекомендованих джерел

Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. - К.:Логос,2003.

Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. К., Кобза, 2002

Шпак В.К. Англійська мова. - К.: Вища школа, 2004.

 

 

 

Самостійна робота № 6

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 5. Лексичний мінімум.

Тема: Вимоги до спеціаліста.

 

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „Вимоги до спеціаліста". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

План:

1. Опрацювання лексики з теми.

2. Складання тезисного плану розповіді про обов’язки спеціаліста.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

Розглядаючи перше питання необхідно повторити правила вживання артикля користуючись підручником Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. К., Кобза, 2002. Для закріплення вживання граматики письмово виконайте вправу 12 на с.18 Другий пункт плану передбачає необхідність виписати з тексту "The qualificative demands to the juonior specialist" незнайомі слова, навчитися правильно читати їх, подати транскрипцію лексичних одиниць та їх українські еквіваленти, користуючись словником. Після опрацювання лексики прочитайте, перекладіть текст.

 

Перелік питань для самоконтролю.

 1. What are the qualificative demands to the juonior specialist?
 2. What are the duties to the juonior specialist?

 

Перелік індивідуальних завдань.

 1. 1.           Готуючись до переказу напишіть тези розповіді.
 2. Випишіть з тексту словосполучення з означеним артиклем та поясніть правила його вживання.

 

 

Критерії оцінювання: „2" - студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразек, та уміє писати вивчені словосполучення; „З" - студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на

зразок; у його мовленні мають місце помилки. „4" - студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою гемою, використовуючи опори. „5" - студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

Форма контролю: усна бесіда.

 

Список рекомендованих джерел:

Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. - К.: Логос,

2003.

Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. К., Кобза, 2002

Шпак В.К. Англійська мова. - К.: Вища школа, 2004.

 

 

Самостійна робота № 7

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 5. Лексичний мінімум.

Тема: Країни англійської мови.

 

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „ Країни англійської мови ". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

План:

1. Країни англійської мови в Північній Америці.

2. Країни англійської мови в Азії.

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

При розгляді першого питання необхідно опрацювати з довідникової літератури кліматичні та географічні особливості країн Північної Америки, віднайти їх на карті Америки.

У другому питанні слід з'ясувати, які англомовні країни є в Європи та виділити відмінності ландшафту, назвати основні види промисловості та сільського господарства, демонструвати на карті.

Працюючи над третім питанням повторіть форми дієслова „to be" в різних часах. Складіть з ними 10 речень.

 

Перелік питань для самоконтролю.

1.  What English speaking countries are there in the Northern America?

2.  Where is English language used in the Europe?

 

Перелік індивідуальних завдань:

 1. Проаналізувати історію розвитку однієї з англомовних країн.
 2. Зробити повідомлення про поширення англійської мови на американському континенті.

 

Критерії оцінювання: „2” – студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразок, та уміє писати вивчені словосполучення; „3” – студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на зразок; у його мовленні мають місце помилки.  „4” – студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації,  уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою, використовуючи опори.  „5” – студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

 

Форма контролю: усне опитування, тестування, питально-відповідні вправи.

 

Список рекомендованих джерел

Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. – К.: Логос, 2003.

Коганов А.Б. Сучасна англійська мова. - К.: А.С.К. 2000.

Мясоедова С.В. 265 англійських тем. - X.: МОСТ - Торнадо, 2000.

Каганов А.Б. Сучасна англійська мова – К.: Освіта, 2003.

 

 

 

 

Самостійна робота № 8

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 5. Лексичний мінімум.

Тема: Клімат Великобританії.

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „ Клімат Великобританії ". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

План:

 1. Опрацювати лексики. тексту.
 2. Поставити питання до тексту.
 3. Провідміняти дієслова to be, to have y Present Indefinite. Скласти речення з іменниками у множині.

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

При розгляді першого питання необхідно виписати нові слова з тексту у словник. Прочитати та усно перекласти текст. У другому питанні необхідно поставити до речення запитання які слугували би планом для подальшої розповіді.

Опрацьовуючи третє питання потрібно пригадати правила відмінювання дієслів to be, to have у Present Indefinite та скласти 10 речень з ними. Законспектуйте правила утворення множини іменників та складіть речення з 10 іменниками у множині.

Перелік питань для самоконтролю.

 1. Where is Great Britain situated?
 2. What is the climate of Great Britain?
 3. Is climate of Great Britain good for agriculture?

Перелік індивідуальних завдань:

 1. Порівняйте клімат Великобританії та України.
 2. Які спільні галузі сільського господарства розвинені в Україні та Великобританії?

 

Критерії оцінювання: „2” – студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразок, та уміє писати вивчені словосполучення; „3” – студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на зразок; у його мовленні мають місце помилки.  „4” – студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації,  уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою, використовуючи опори.  „5” – студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

 

Форма контролю: усне опитування

 

Список рекомендованих джерел

Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. – К.: Логос, 2003.

Коганов А.Б. Сучасна англійська мова. - К.: А.С.К. 2000.

Мясоедова С.В. 265 англійських тем. - X.: МОСТ - Торнадо, 2000.

Каганов А.Б. Сучасна англійська мова – К.: Освіта, 2003.

Гужва Т.Н. Англійські розмовні теми – К.: Вища школа, 2000.

 

 

 

 

Самостійна робота № 9

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 5. Лексичний мінімум.

Тема: Визначні місця Лондона

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „Визначні місця Лондона". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

План:

1. Опрацювати лексики. тексту.

2. Складання тезисного плану розповіді.

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

При розгляді першого питання необхідно виписати нові слова з тексту у словник. Прочитати та усно перекласти текст. У другому питанні необхідно поставити до речення запитання які слугували би планом для подальшої розповіді.

 

Перелік питань для самоконтролю.

1.      What places of interest of London do you know?

2.      What is the name of London’s museum?

3.      What is London Eye?

Перелік індивідуальних завдань:

 1. Підготуйте презентацію на тему: «Визначні місця Лондона»

Критерії оцінювання: „2” – студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразок, та уміє писати вивчені словосполучення; „3” – студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на зразок; у його мовленні мають місце помилки.  „4” – студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації,  уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою, використовуючи опори.  „5” – студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

 

Форма контролю: тестування, опитування за картками.

 

Список рекомендованих джерел

Бех П.О. Англійська мова. - К., Освіта, 2004.

Бойко. В. 259 англійських тем. Д., 2002

Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. - К.: Логос,2003.

Гужва Т. Н. Англійські розмовні теми. - X., Фоліо, 2003.

Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. К., Кобза, 2002.

 

 

Самостійна робота № 10

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 5. Лексичний мінімум.

Тема: Зовнішньополітична система Великобританії.

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „Зовнішньополітична система Великобританії". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

План:

1. Опрацювати лексики. тексту.

2. Складання тезисного плану розповіді.

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

При розгляді першого питання необхідно виписати нові слова з тексту у словник. Прочитати та усно перекласти текст. У другому питанні необхідно поставити до речення запитання які слугували би планом для подальшої розповіді.

 

Перелік питань для самоконтролю.

1.      Who is a head of Great Britain?

2.      How many parts does Parliament consist of?

3.      Does Great Britain belong To EU?

Перелік індивідуальних завдань:

 1. Підготуйте коротке повідомлення про те чи слід Великобританії вступати в ЄС.

Критерії оцінювання: „2” – студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразок, та уміє писати вивчені словосполучення; „3” – студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на зразок; у його мовленні мають місце помилки.  „4” – студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації,  уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою, використовуючи опори.  „5” – студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

 

Форма контролю: тестування, опитування за картками.

 

Список рекомендованих джерел

Бех П.О. Англійська мова. - К., Освіта, 2004.

Бойко. В. 259 англійських тем. Д., 2002

Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. - К.: Логос,2003.

Гужва Т. Н. Англійські розмовні теми. - X., Фоліо, 2003.

Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. К., Кобза, 2002.

 

 

Самостійна робота № 11

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 5. Лексичний мінімум.

Тема: Фінансові установи Великобританії. Банк Англії.

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „Фінансові установи Великобританії. Банк Англії". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

План:

1. Опрацювати лексики. тексту.

2. Складання тезисного плану розповіді.

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

При розгляді першого питання необхідно виписати нові слова з тексту у словник. Прочитати та усно перекласти текст. У другому питанні необхідно поставити до речення запитання які слугували би планом для подальшої розповіді.

 

Перелік питань для самоконтролю.

1.      What is a bank of Great Britain?

2.      Where is financial center of England situated?

Перелік індивідуальних завдань:

 1. Порівняйте валюти Англії та України.

Критерії оцінювання: „2” – студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразок, та уміє писати вивчені словосполучення; „3” – студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на зразок; у його мовленні мають місце помилки.  „4” – студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації,  уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою, використовуючи опори.  „5” – студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

 

Форма контролю: тестування, опитування за картками.

 

Список рекомендованих джерел

Бех П.О. Англійська мова. - К., Освіта, 2004.

Бойко. В. 259 англійських тем. Д., 2002

Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. - К.: Логос,2003.

Гужва Т. Н. Англійські розмовні теми. - X., Фоліо, 2003.

Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. К., Кобза, 2002.

 

 

 

Самостійна робота № 12

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 5. Лексичний мінімум.

Тема: Сільське господарство Великобританії.

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „Сільське господарство Великобританії". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

План:

1. Опрацювати лексики. тексту.

2. Складання тезисного плану розповіді.

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

При розгляді першого питання необхідно виписати нові слова з тексту у словник. Прочитати та усно перекласти текст. У другому питанні необхідно поставити до речення запитання які слугували би планом для подальшої розповіді.

 

Перелік питань для самоконтролю.

1.      What branches of agriculture are there in Great Britain?

2.      What is one of the most important branches of agriculture?

Перелік індивідуальних завдань:

 1. Проаналізуйте оснащеність сільського господарства Великобританії технікою.

Критерії оцінювання: „2” – студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразок, та уміє писати вивчені словосполучення; „3” – студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на зразок; у його мовленні мають місце помилки.  „4” – студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації,  уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою, використовуючи опори.  „5” – студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

 

Форма контролю: тестування, опитування за картками.

 

Список рекомендованих джерел

Бех П.О. Англійська мова. - К., Освіта, 2004.

Бойко. В. 259 англійських тем. Д., 2002

Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. - К.: Логос,2003.

Гужва Т. Н. Англійські розмовні теми. - X., Фоліо, 2003.

Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. К., Кобза, 2002.

 

 

 

Самостійна робота № 13

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 5. Лексичний мінімум.

Тема: Освіта Великобританії.

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „Освіта Великобританії". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

План:

1. Опрацювати лексики. тексту.

2. Складання тезисного плану розповіді.

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

При розгляді першого питання необхідно виписати нові слова з тексту у словник. Прочитати та усно перекласти текст. У другому питанні необхідно поставити до речення запитання які слугували би планом для подальшої розповіді.

 

Перелік питань для самоконтролю.

1.      What are the peculiarities of education in Great Britain?

2.      What are the most famous universities in Great Britain?

Перелік індивідуальних завдань:

 1. Висловіть свою точку зору з приводу того чи варто починати навчання в молодшій школі в 5 років.

Критерії оцінювання: „2” – студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразок, та уміє писати вивчені словосполучення; „3” – студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на зразок; у його мовленні мають місце помилки.  „4” – студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації,  уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою, використовуючи опори.  „5” – студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

 

Форма контролю: тестування, опитування за картками.

 

Список рекомендованих джерел

Бех П.О. Англійська мова. - К., Освіта, 2004.

Бойко. В. 259 англійських тем. Д., 2002

Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. - К.: Логос,2003.

Гужва Т. Н. Англійські розмовні теми. - X., Фоліо, 2003.

Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. К., Кобза, 2002.

 

 

 

Самостійна робота № 14

 

Дисципліна: „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

Розділ 5. Лексичний мінімум.

Тема: Традиції Великобританії.

Загальні методичні рекомендації

Для виконання самостійної роботи необхідно опрацювати лексичний та граматичний матеріал теми „Традиції Великобританії". З цією мстою важливим етапом роботи є ретельне опрацювання нової лексики з подальшим використанням її у мовленнєвій діяльності. Всі завдання необхідно оформити у зошиті для самостійних робіт.

План:

1. Опрацювати лексики. тексту.

2. Складання тезисного плану розповіді.

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

При розгляді першого питання необхідно виписати нові слова з тексту у словник. Прочитати та усно перекласти текст. У другому питанні необхідно поставити до речення запитання які слугували би планом для подальшої розповіді.

 

Перелік питань для самоконтролю.

 1. What holidays and traditions are there in Great Britain?
 2. What English tradition do you like?

Перелік індивідуальних завдань:

 1. Підготуйте презентацію на тему: «Традиції Великобританії»

Критерії оцінювання: „2” – студент використовує прості не поширенні речення з опорою на зразок, та уміє писати вивчені словосполучення; „3” – студент уміє робити коротке усне та письмове повідомлення з вивченої теми, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на зразок; у його мовленні мають місце помилки.  „4” – студент уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації,  уміє підтримувати бесіду вживаючи короткі репліки; у його мовленні мають місце помилки. Уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою, використовуючи опори.  „5” – студент уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах вивчених тем, та відповідно до ситуації, без особливих зусиль гнучко та ефективно користуючись мовними засобами, вміє написати анотацію та повідомлення, реферат, оголошення, заповнити анкету, скласти план.

 

Форма контролю: тестування, опитування за картками.

 

Список рекомендованих джерел

Бех П.О. Англійська мова. - К., Освіта, 2004.

Бойко. В. 259 англійських тем. Д., 2002

Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. - К.: Логос,2003.

Гужва Т. Н. Англійські розмовні теми. - X., Фоліо, 2003.

Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. К., Кобза, 2002.

 

 

 

 
Новини коледжу:
День знань
День гостинності
Відбулася зустріч з представником німецької фірми ТОВ "Елма"
Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня
Пошук нових форм навчання в умовах соціального дистанціювання Пошук нових форм навчання в умовах соціального дистанціювання
Педагогічне читання - 2021 Педагогічне читання - 2021
Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін
З Новим роком та Різдвом Христовим! З Новим роком та Різдвом Христовим!
Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування
Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності торговельно-економічного напряму Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності торговельно-економічного напряму
 
Бурштинський торгівельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічногоо університету