Гість [Вхід] [Реєстрація]
Методична робота Циклові комісії Загально-професійних і технічних дисциплін
Нормативна документація
Циклові комісії
 
Професійно-теоретичної та практичної підготовки торгово-комерційної діяльності
 
Професійно-теоретичної та практичноїпідготовки громадського харчування
 
Суспільно-гуманітарної підготовки та природничо-математичних дисциплін
 
З організації виховної та спортивно-масової роботи
 
Школа молодого викладача
 
Школа молодого майстра
 
Школа передового педагогічного досвіду
 
Семінар-практикум
 
Загально-професійних і технічних дисциплін
 
Викладачів та майстрів виробничого навчання сфери послуг
Методичні розробки
Передовий педагогічний досвід
Проблема над якою працює методична комісія:  Підготовка фахівців високої кваліфікації і компетентності на основі впровадження інформаційно-освітніх технологій.
Мета роботи методичної комісії:
- Підвищення рівня методичної і педагогічної майстерності;
- обмін досвідом;
- підвищення рівня компетентності учнів;
- поліпшення якості освіти, робота з учнями, які потребують додаткової    уваги;
- вдосконалення методики проведення активних форм навчання;
- створення бази методичних розробок та електронних засобів навчання на електронних носіях;
В методичну комісію входять 15 педагогічних працівників.  
11- викладачів та 4-майстри виробничого навчання.
 № п/п
 

Викладачі

1

Балюк Р.М.

2

Боднар І.М.

3

Бойко Г.М.

4

Голишівська О.М.

 

5

Дронь Л.П.

6

Заліська С.В.

7

Заставна І.В.

8

Кохан Г.Я.

9

Николин Т.М.

10

Нога О.Ю.

11

Стеренчак Р.М.

Майстри виробничого навчання

12

Торбин О.І.

13

Джичка А.М.

14

Бояновська А.Я.

15

Белей С.М.

         Засідання методичної комісії проводилися  щомісячно згідно плану роботи.
В роботі застосовувалися такі форми діяльності як організаційно інструктивне обговорення, методична сесія, творча педагогічна майстерня, педагогічні гостини, семінар.
         Під час проведення методичних засідань відповідно до плану роботи комісія працювала за такими напрямками:
-         вивчення методичних рекомендацій, наказів, інструктивних листів, обговорення плануючої документації, навчально-методичного забезпечення предметів;
-         удосконалення навчально–матеріальної бази кабінетів, методичного та дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу;
-         вивчення та запровадження в навчальний процес інноваційних технологій;
-         проведення моніторингу навчальних досягнень учнів;
-         робота з обдарованими учнями;
         На засіданнях методичної комісії були  обговорені інструкції з ведення журналу обліку теоретичного і виробничого навчання та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, (сл..5) слухали виступи викладачів та майстрів в/н: Заліської  С.В. «Технологія проектного навчання», Кохан Г.Я. «Проектна система і творчий розвиток»,  Дронь Л.П. «Проблемне навчання як спосіб активізації творчого мислення», Боднар І.М. «Кейс-технологія», Голишівської О.М. «Імітаційно-ігрове навчання», Бояновської  А.Я. «Методична компетентність як складова професіоналізму», Торбин О.І. «Інтернет і медіа-освітні технології», Николин Т.М. «Інформаційно-комп’ютерна компетентність викладача», Ноги О.Ю. «Комп’ютерні презентації», (сл..6) обговорювали методичні розробки: Бояновської А.Я. «Графічна подорож країною креслення», Заставної  І.В. «Створення комп'ютерних презентацій», Боднар І.М. «Анімація в комп'ютерних  презентаціях», Заліської С.В. «Підприємництво у сфері ресторанного господарства».
        Члени МК ведуть роботу з виявлення обдарованих учнів, підготовки їх до участі  в олімпіадах,  проводять додаткові заняття  згідно за графіком та консультації, а також працюють над створенням бази методичних розробок та електронних засобів навчання на електронних носіях, які  допоможуть учням та студентам у навчанні.
         На протязі 2014-2015  навчального року педагогічні працівники  працювали над підвищенням свого фахового рівня, займалися самоосвітою, викладач інформатики Заставна І.В.  і майстери в/н Бояновська А.Я, Торбин О.І. пройшли курси підвищення кваліфікації.   У 2015р. атестується викладач інформатики Заставна І.В. і майстер в/н Бояновська А.Я.
 
Новини коледжу:
Тиждень права триває Тиждень права триває
Конкурс театрів фольклору та драматичних колективів Конкурс театрів фольклору та драматичних колективів
Всеукраїнський тиждень права Всеукраїнський тиждень права
Проведено дискусію «Споживач має право знати» Проведено дискусію «Споживач має право знати»
Проведено майстер-клас з виготовлення святкової упаковки для подарунків Проведено майстер-клас з виготовлення святкової упаковки для подарунків
Участь студентів та учнів у тижні професійної майстерності торговельно-економічного напрямку Участь студентів та учнів у тижні професійної майстерності торговельно-економічного напрямку
30 листопада відбулось засідання вченої ради КНТЕУ , в ході якого обрано директора нашого коледжу 30 листопада відбулось засідання вченої ради КНТЕУ , в ході якого обрано директора нашого коледжу
Збори трудового колективу з обрання директора коледжу Збори трудового колективу з обрання директора коледжу
День Гідності та Свободи День Гідності та Свободи
Учні та студенти відвідали  Музей Визвольних змагань Галицького району Учні та студенти відвідали Музей Визвольних змагань Галицького району
 
Бурштинський торгівельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічногоо університету