Гість [Вхід] [Реєстрація]
Методична робота Циклові комісії Товарознавства та комерційної діяльності
Нормативна документація
Циклові комісії
 
Товарознавства та комерційної діяльності
 
Викладачів загальноосвітньої підготовки
 
З організації виховної та спортивно-масової роботи
 
Школа молодого викладача
 
Школа молодого майстра
 
Школа передового педагогічного досвіду
 
Семінар-практикум
 
Готельно-ресторанного сервісу та туризму
Методичні розробки
Передовий педагогічний досвід
Методичні комісії

Робота циклової комісії
торговельно-економічних дисциплін
Якщо вчитель хоч на один день зупиниться  в своєму  
інтелектуальному рості, він перестає бути світлом
           знань і для своїх вихованців, і для дорослих працівників
В.Сухомлинський
Завдання сучасного педагога - сформувати всебічно розвинутих, свідомих громадян, які увійшли в XXIстоліття і є  будівниками майбутнього України. Шлях до  цього проходить через  спрямування освіти на забезпечення професійної  самореалізації особистості, формування її  кваліфікаційного рівня, створення  соціально активного морального і фізично  здорового національного  виробничого потенціалу, який  має  посідати важливе місце у технологічному оновленні виробництва, впровадження у практику науки і техніки. А тому, дуже важливо, як буде  відбуватися навчальний процес: це  повідомлення педагогом готових знань і  сприйняття , усвідомлення, запам’ятовування  і відтворення їх, чи розвиток інтелектуальних якостей студентів, формування самостійного мислення, активності, свідомості, самоосвіти.
Циклова комісія торговельно-економічних дисциплін не ординарна за своїм складом. Вона охоплює секції – секцію: торговельних  дисциплін, економічних, операторів комп’ютерного набору, електромеханіків торговельного і холодильного устаткування, агентів з організації туризму. Основна мета усіх членів циклової комісії полягає в наданні глибоких базових знань і практичних вмінь майбутнім спеціалістам, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці, стануть професіоналами своєї справи, опанують наукові та інформаційні технології
Проблема циклової комісії торговельно-економічних дисциплін:
- підвищення професійної підготовки студентів на основі впровадження активних форм навчання і позакласних заходів;
- створення бази методичних розробок та електронних засобів навчання на електронних носіях та їх каталогізація;
- інноваційне навчання - як засіб підвищення рівня компетентності студентів.
Мета роботи циклової комісії
- підвищення рівня методичної і педагогічної майстерності;
- обмін досвідом;
- підвищення рівня компетентності студентів.
- поліпшення якості освіти, робота з учнями, які потребують додаткової    уваги
- вдосконалення методики проведення активних форм навчання;
- моніторинг рівня професійного зростання викладачів і майстрів виробничого навчання
Кадровий склад циклової комісії торгівельно-економічних дисциплін вирізняється високою професійною і методичною майстерністю, педагогічною творчістю, гідними моральними якостями, де поруч з висококваліфікованими, досвідченими педагогами працюють молоді викладачі і майстри виробничого навчання. Раціональне поєднання колективної мудрості й індивідуальної творчості забезпечує якісне розв’язання навчальних проблем, впровадження інноваційних технологій, апробацію нових методик, а в результаті – сприяє підвищенню професійної майстерності викладачів і навчальних досягнень студентів.
«Педагогіка – це не наука, а мистецтво» - писав К Ушинський. Щоб зробити науково-методичну роботу цікавою і корисною, засідання циклової комісії проводяться у формі організаційно-інструктивних обговорень, семінарів, роботи в мікрогрупах, проведення презентацій педагогічних доробок членів комісії, «педагогічної веселки», практичних занять з використанням мультимедійного проектора, методичних дебатів, обміну досвіду, актуального інструктажу.
 Однією з давніх традицій коледжу є проведення тижнів спецпредметів, професійної майстерності. Відкриття тижня проходило у формі презентації професій.
 Цікаво і змістовно розробили туристичні маршрути в країни Європи «Європа очима дітей» агенти з організації туризму (Гулик В.М., Григорчук М.І.)
Науково-практична конференція «Невідоме про відоме» перенесла акценти із засвоєння знань на їх здобування. Найбільш значущими для пізнавальної діяльності є інтелектуальні вміння, самостійність у встановленні закономірності  логічних зв'язків у вивченому матеріалі, здатність студентів аналізувати, систематизувати, досліджувати і презентувати свої знання (Савчук М.Ю.)
 Викладачі - комп’ютерники  до організації та проведення тижня завжди підходять творчо, шукають нові форми і методи проведення заходів, залучаючи все більшу кількість студентів. Тому він пройшов насичено та цікаво як для студентів так и для самих викладачів. Протягом всього тижня проходила тематична виставка творчих проектів, в якій студенти з груп ОКН виявили свої творчі здібності при оформленні робіт у формі плакатів, постерів (під керівництвом викладача Торбин О.І.). Цікаво і змістовно, компетентно відбулося інтелектуально-розважальне шоу  «Хто зверху?”.
Електромеханіки холодильного і торговельно-технологічного устаткування провели вікторину «Моя майбутня професія» (Бояновська А.Я.)
В рамках тижня спецпредметів проведено олімпіаду. Циклова комісія організовує індивідуальну роботу з обдарованими  студентами.  Методика індивідуального підходу ґрунтується  на пристосуванні форм і методів педагогічної взаємодії до індивідуальних  особливостей з метою забезпечення запроектованого рівня розвитку особистості.
Переможцями олімпіади стали студенти: Кучмій Леся, Заровінський Андрій, Борінець Христина, Яцишин Володимир.
В рамках тижня викладачі Заліська С.В. і Рагулько О.Л. провели відкриті уроки з використанням інноваційних технологій навчання: Урок-мандрівка «Молоко і молочні товари»; урок гра «Подорож економічни експресом» (Основи галузевої економіки).
В рамках тижня проходила виставка методичних розробок і КМЗ уроків  «Педагогічний досвід та інновації», розроблених педагогами циклової комісії торговельно-економічних дисциплін. Мета науково-методичної виставки полягала у виявленні, апробації та поширенні перспективного педагогічного досвіду; впровадженні у практику роботи коледжу сучасних інформаційних технологій та педагогічних інновацій; активізації творчо-пошукової роботи в коледжі.
Сучасним підприємствам потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в нових умовах та за новими технологіями. Тому ми ставимо собі за мету - акумулювати всі нововведення, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх і пропагувати студентам.
Викладачі циклової комісії живуть і працюють в одному ритмі з колективом навчального закладу, забезпечуючи належний рівень підготовки майбутніх фахівців.

Голова ц/к Рагулько О.Л.

 

 

 
Новини коледжу:
Наказ про призупинення навчальних аудиторних занять Наказ про призупинення навчальних аудиторних занять
Що треба знати про новий коронавірус? Що треба знати про новий коронавірус?
Тиждень торговельно-економічного напрямку Тиждень торговельно-економічного напрямку
Тиждень торговельно-економічного напрямку (2) Тиждень торговельно-економічного напрямку (2)
Проведено протипожежні навчання в гуртожитку коледжу Проведено протипожежні навчання в гуртожитку коледжу
Перемога в змаганнях з шахів Перемога в змаганнях з шахів
Завершення навчання, випуск 2020 Завершення навчання, випуск 2020
Педагогічні читання 2020 Педагогічні читання 2020
День Гостинності для молоді регіону День Гостинності для молоді регіону
Вітаємо збірну команду коледжу з здобутками у спортивних змаганнях
 
Бурштинський торгівельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічногоо університету