Гість [Вхід] [Реєстрація]
Методична робота Нормативна документація Положення про школи
Нормативна документація
 
Положення про методичну роботу
 
Положення про методичні комісії
 
Положення про школу молодого викладача
 
Положення про школу молодого майстра
 
Положення про школи
Циклові комісії
Методичні розробки
Передовий педагогічний досвід
Методичні комісії

                                                                       Додаток 4
                                                                      до  наказу Бурштинського торговельно-       
                                                                      економічного коледжу КНТЕУ
                                                                      від ________________
 
Положення
про школу передового педагогічного досвіду
 
1. Загальні положення
1.1.  Дане Положення визначає нормативно-правові  основи функціонування   
школи передового педагогічного досвіду (далі  Школа).
1.2. Школа – це базовий майданчик, діяльність якого передбачає систематизацію та популяризацію передового досвіду вирішення окремої освітньої проблеми та підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу.
1.3. Школа створюється при  навчальному закладі на базі індивідуального або колективного досвіду педагогічної діяльності, який є соціально значущим для оновлення регіональної системи освіти та харак­теризується високою ефективністю й результативністю його запровадження.
1.4. У своїй діяльності Школа керується Законами України “Про освіту”, «Про вищу освіту», “Про загальну середню освіту”, “Про професійну технічну освіту”, Положенням про  методичний кабінет, іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти. 
 
2.  Мета, завдання та напрями діяльності
школи передового педагогічного досвіду
2.1. Метою діяльності Школи є прискорення процесу трансфор­мації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику, сприяння розвитку професійної майстерності педагогічних працівників навчального закладу.
2.2. Основними завданнями Школи є:
-  удосконалення   фахової   компетентності та педагогічної майстерності
   педагогів  – слухачів Школи;
-  інформаційно-методичний і змістово-технологічний супровід проблеми, над якою працює Школа;
-  створення організаційно-методичних умов для практичного засвоєння технології досвіду та пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем оновлення освіти.
2.3. Школа працює протягом навчального року з постійним складом слухачів за визначеним  планом.
2.4. Слухачами Школи є педагогічні працівники коледжу, які бажають ознайомитись з науково-теоретичними та практичними засадами досвіду.
2.5.  Діяльність Школи здійснюється за всіма освітніми напрямами, серед яких найбільш актуальними є:
-  шляхи створення інноваційного освітнього простору;
-  використання телекомунікаційних проектів у навчально-виховному процесі;
-  психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми;
-  формування національної свідомості особистості;
-  роль соціально-психологічної служби в організації навчально-виховного процесу;
-  соціальне партнерство навчального закладу.
2.6. Організаційно-методичними формами діяльності Школи можуть бути:
        -   науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, творчі
           звіти тощо;
-   моделювання навчальних занять, позакласних заходів;
-   обговорення та рецензування педагогічних  проектів;
-   лекції;
-   консультації;
-   самостійна робота слухачів щодо опрацювання відповідної літератури, застосування у навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій тощо.
2.7.  За результатами роботи педагогів у Школі організо­вується видання навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, написання статей, створюється дидактична база школи тощо.
2.8. Керівник Школи:
       -   безпосередньо організовує всю роботу Школи і несе відповідальність за її стан і результати діяльності;
       -   формує план роботи Школи на рік;
       -   підтримує ініціативи, інноваційний пошук педагогічних працівників – слухачів школи;
       -   сприяє розвитку педагогічної творчості серед слухачів;
       -   має право подавати на схвалення навчально-методичної ради  узагальнені матеріали діяльності   своїх слухачів.
2.9.  Керівник Школи має право на відвідування й аналіз уроків, позакласних занять слухачів з метою оцінки резуль­тативності впро­вадження проблеми та її корекції, ознайомлення з рівнем їх роботи та надання допомоги у застосуванні набутого досвіду. 
 
3. Управління діяльністю Школи
передового педагогічного досвіду
3.1. Для організації роботи Школи призначається керівник із числа досвідчених педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію чи педагогічні звання. Річний план роботи включає: графік проведення занять, відкритих уроків та позакласних заходів з певної тематики, творчих звітів педагогів. Протягом навчального року проводиться не менше 2 заняття Школи передового педагогічного досвіду.
 
Новини коледжу:
День знань
День гостинності
Відбулася зустріч з представником німецької фірми ТОВ "Елма"
Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня
Пошук  нових форм навчання в умовах соціального  дистанціювання Пошук нових форм навчання в умовах соціального дистанціювання
Педагогічне читання - 2021 Педагогічне читання - 2021
Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін
З Новим роком та Різдвом Христовим! З Новим роком та Різдвом Христовим!
Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування
Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності  торговельно-економічного напряму Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності торговельно-економічного напряму
 
Бурштинський торгівельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічногоо університету