Гість [Вхід] [Реєстрація]
Методична робота Нормативна документація Положення про школу молодого майстра
Нормативна документація
 
Положення про методичну роботу
 
Положення про методичні комісії
 
Положення про школу молодого викладача
 
Положення про школу молодого майстра
 
Положення про школи
Циклові комісії
Методичні розробки
Передовий педагогічний досвід
Методичні комісії

Додаток 3
                                                                      до  наказу Бурштинського торговельно-       
                                                                      економічного коледжу КНТЕУ
                                                                      від __________________
 
 
Положення
про Школу молодого майстра
   
1. Загальні положення
1.1. Дане Положення визначає нормативно-правові основи функціонування Школи молодого майстра (далі - Школа).
1.2. Школа створюється при методичному кабінеті і є складовою частиною системи підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання,  об’єднує майстрів виробничого навчання з вищою та середньою спеціальною освітою, що мають стаж менше 3 років і кваліфікаційну категорію “спеціаліст”.
1.3.  У своїй діяльності  Школа керується Законами України “Про освіту”, «Про вищу освіту», “Про професійну технічну освіту”, Положенням про навчально-методичний кабінет, іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти.
 
2. Мета, завдання та напрями діяльності Школи молодого майстра
2.1. Метою діяльності Школи є  формування у молодих майстрів високих професійних навичок, потреб  в постійному саморозвитку і самовдосконаленні.
2.2. Основними завданнями Школи є:
- задовольняти потреби молодих майстрів у неперервній освіті і надавати    допомогу у подоланні різних труднощів;
- сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності майстрів;
- допомагати молодим майстрам  впроваджувати сучасні підходи і передові педагогічні технології у навчально-виробничий процес.
2.3. Школа працює протягом навчального року з постійним складом слухачів за  визначеним планом.
 
2.4. Слухачами Школи є молоді майстри навчального    закладу, які бажають підвищувати фаховий, методичний, загальнокультурний рівень професійної підготовки.
2.5. Діяльність Школи здійснюється за всіма освітніми напрямами, серед яких найбільш актуальними є:
-  шляхи створення інноваційного освітнього простору;
-  використання телекомунікаційних проектів у навчально-виховному  процесі;
-  психологічно-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими
   учнями;
-  формування національної свідомості особистості;
-  роль соціально-психологічної служби в організації навчально-виховного процесу;
 - соціальне партнерство професійно-технічного навчального закладу з 
    роботодавцями;
2.6. Організаційно-методичними формами діяльності  Школи можуть бути:
-  організація групових занять для молодих майстрів, проведення практичних   семінарських занять, науково-практичних конференцій, заслуховування звітів слухачів школи молодого майстра з питань організації навчальної діяльності і професійної освіти;
 - організація вивчення професійних потреб молодих майстрів, допомога в самовдосконаленні; 
 - організація роботи щодо вивчення передового педагогічного досвіду в      
             коледжі.
2.7. Права слухачів школи молодого майстра
брати участь у конференціях, творчих і педагогічних майстернях;
-використовувати матеріальну базу навчального закладу для самоосвіти;
одержувати консультативну допомогу ;
підвищувати свою кваліфікацію.
2.8. Відповідальність
Учасники і керівник школи молодого майстра несуть відповідальність за
виконання поставлених перед ними завдань, функцій і обов’язків. 
2.9.  Діловодствоположення про школу молодого майстра;
план роботи;
банк даних про слухачів школи в молодого майстра: кількісний і якіснийсклад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення вищого навчального закладу);
звіти про роботу школи молодого майстра;
методичні рекомендації.
 
3. Управління діяльністю Школи молодого майстра
3.1. Для організації роботи Школи  призначається керівник із числа досвідчених педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію чи педагогічні звання. Річний план роботи включає: графік проведення занять, відкритих уроків та позакласних заходів з певної тематики, творчих звітів майстрів. Протягом навчального року проводиться не менше 2 заняття Школи молодого майстра.
 
Новини коледжу:
День знань
День гостинності
Відбулася зустріч з представником німецької фірми ТОВ "Елма"
Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня
Пошук  нових форм навчання в умовах соціального  дистанціювання Пошук нових форм навчання в умовах соціального дистанціювання
Педагогічне читання - 2021 Педагогічне читання - 2021
Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін
З Новим роком та Різдвом Христовим! З Новим роком та Різдвом Христовим!
Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування
Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності  торговельно-економічного напряму Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності торговельно-економічного напряму
 
Бурштинський торгівельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічногоо університету