Гість [Вхід] [Реєстрація]
Методична робота Нормативна документація Положення про школу молодого викладача
Нормативна документація
 
Положення про методичну роботу
 
Положення про методичні комісії
 
Положення про школу молодого викладача
 
Положення про школу молодого майстра
 
Положення про школи
Циклові комісії
Методичні розробки
Передовий педагогічний досвід
Методичні комісії

                                                                      Додаток 2

 
 
 
до  наказу Бурштинського торговельно-
                                                                      економічного коледжу КНТЕУ
                                                                      від ____________________
 
 
Положення
про  Школу молодого викладача
 
1.    Загальні положення.
1.1. Дане Положення визначає нормативно-правові  основи функціонування 
       Школи молодого викладача (далі –  Школа).
1.2. Школа створюється при методичному кабінеті коледжу, об’єднує викладачів з повною вищою та базовою вищою освітою, що мають стаж роботи менше 3 років і кваліфікаційну категорію “спеціаліст”, є складовою частиною системи підвищення кваліфікації  молодих викладачів .
1.3. У своїй діяльності  Школа керується Законами України “Про освіту”, «Про вищу освіту» “Про професійну технічну освіту”, Положенням про навчально-методичний кабінет, іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти.
 
2.  Мета, завдання та напрями діяльності  Школи молодого педагога.
2.1. Метою діяльності Школи є формування у молодих педагогів високих професійних ідеалів, потреб  в постійному саморозвитку і самовдосконаленні.
 
2.2. Основними завданнями  Школи є:
- забезпеченняучасті молодих педагогів у неперервній освіті та надання   
  допомоги у подоланні різних труднощів;
формування індивідуального стилю творчої діяльності педагогів;
впровадження сучасних підходів і передових  педагогічних технологій у   навчально-виховний процес.
 
2.3. Школа працює протягом навчального року з постійним складом слухачів за визначеним  планом.
2.4. Слухачами  Школи є молоді викладачі, які бажають підвищувати фаховий, методичний, загальнокультурний рівень професійної підготовки.
 
2.5. Діяльність  Школи здійснюється за всіма освітніми напрямами, серед яких найбільш актуальними є:
-  шляхи створення інноваційного освітнього простору;
-  використання телекомунікаційних проектів у навчально-виховному процесі;
  -  психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими    
     учнями;
-  формування національної свідомості особистості;
-  роль соціально-психологічної служби в організації навчально-виховного процесу;
-  соціальне партнерство  навчального закладу.
2.6. Організаційно-методичними формами діяльності  Школи можуть бути:
-  науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти тощо;
-  моделювання навчальних занять, позакласних заходів;
-  обговорення та рецензування педагогічних  проектів;
-  лекції;
-  консультації;
-  самостійна робота слухачів щодо опрацювання відповідної літератури, застосування у навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій тощо.
2.7. За результатами роботи педагогів у Школі  організовується написання рекомендацій. статей, створюється дидактична база Школи, тощо.
2.8. Керівник  Школи:
-  безпосередньо організовує всю роботу  Школи і несе відповідальність за стан і результати діяльності школи;
-  формує план роботи Школи на рік;
-  організовує групові заняття для молодих педагогів, проведення практичних семінарських занять, науково-практичних конференцій, заслуховування звітів слухачів  Школи молодого педагога з питань організації навчальної діяльності і професійної освіти.
вивчає професійні потреби молодих педагогів, допомогає їм в самовдосконаленні.
-   формує банк даних про слухачів Школи : кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення вищого навчального закладу);
-  сприяє розвитку педагогічної творчості серед слухачів;
2.9.  Керівник  Школи має право на відвідування й аналіз уроків, позакласних занять слухачів Школи з метою оцінки резуль­тативності впро­вадження проблеми та її корекції, ознайомлення з рівнем їх роботи та надання допомоги .
 
3. Управління діяльністю Школи молодого педагога
 
3.1. Для організації роботи Школи  призначається керівник із числа досвідчених педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію чи педагогічні звання. Річний план роботи включає: графік проведення занять, відкритих уроків та позакласних заходів з певної тематики, творчих звітів викладачів. Протягом навчального року проводиться не менше 2 заняття Школи молодого педагога.
 
Новини коледжу:
День знань
День гостинності
Відбулася зустріч з представником німецької фірми ТОВ "Елма"
Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня
Пошук  нових форм навчання в умовах соціального  дистанціювання Пошук нових форм навчання в умовах соціального дистанціювання
Педагогічне читання - 2021 Педагогічне читання - 2021
Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін
З Новим роком та Різдвом Христовим! З Новим роком та Різдвом Христовим!
Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування
Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності  торговельно-економічного напряму Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності торговельно-економічного напряму
 
Бурштинський торгівельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічногоо університету