Гість [Вхід] [Реєстрація]
Методична робота Нормативна документація Положення про методичні комісії
Нормативна документація
 
Положення про методичну роботу
 
Положення про методичні комісії
 
Положення про школу молодого викладача
 
Положення про школу молодого майстра
 
Положення про школи
Циклові комісії
Методичні розробки
Передовий педагогічний досвід
Методичні комісії

 

                                                                
 
Додаток 1
                                                   до наказу Бурштинського торговельно-          
                                     економічного коледжу КНТЕУ
                                     від __________р. № ____
 
Положення про  методичні комісії
педагогічних працівників
 
1. Загальні положення
1.1 Методичні комісії – це структурний підрозділ навчально-методичної служби коледжу.
1.2  Методичні комісії створюється за наявності не менше трьох викладачів чи майстрів виробничого навчання, які викладають один навчальний предмет.
 1.3 Керівництво роботою МК здійснює голова, який призначається наказом по коледжу, а за його відсутності – секретар МК.
1.4  МК веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи  узагальнюються у вигляді звітів.
1.5 Засідання МК проводяться 1  раз в місяць упродовж навчального року.
1.6 Загальний контроль за роботою МК здійснюють заступники директора навчального закладу та методист.
1.7 Діяльність МК здійснюється на основі педагогічного аналізу, перспективного і поточного планування роботи і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня педпрацівників і реалізації науково-методичної проблеми коледжу.
1.8 Зміст роботи МК має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.
1.9 У своїй роботі МК підзвітні  педагогічній раді коледжу.
 
2. Діяльність методичної комісії спрямовується на виконання
    таких завдань:
 
2.1.Вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки членів МК.
2.2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення педпрацівників.
2.3. Вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.
2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, експериментально-дослідної діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.
2.5. Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання і виховання учнів та студентів
3. Зміст та основні напрями діяльності МК:
3.1 Здійснення аналізу результатів освітнього процесу.
3.2 Подання пропозицій щодо навчально-методичного забезпечення навчальних курсів.
3.3 Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять педпрацівники до викладання навчальних програм з метою забезпечення засвоєння учнями  та студентами вимог державних освітніх стандартів.
3.4 Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.
3.5 Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями, студентами навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів.
3.6 Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу викладачам, майстрам виробничого навчання, організація їхньої розробки та впровадження.
3.7 Розробка методичних рекомендації для учнів, студентів  щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку.
3.8 Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп педагогів.
3.9 Напрями діяльності МК:
• Інтеграція робочих  навчальних програм у цілісний навчальний план ;
• Обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на МК;
• Аналіз ходу та результатів інноваційної діяльності;
• Проведення проблемного аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює МК;
• Організація та корекція стратегічних документів коледжу в межах своєї компетенції;
• Керівництво дослідницькою роботою учнів, студентів;
• Подання пропозицій щодо поліпшення науково-методичної роботи в навчальному закладі, діяльності педагогічної ради;
• Організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів;
• Організація роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективні нововведення та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем;
• Встановлення і розвиток творчих зв’язків і контактів з соціальними партнерами
 
3. 10. Методична комісія  має право:
• Подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в коледжі;
• Звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної діяльності учнів, студентів до заступників директора з НР, НВР;
• Ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;
• Готувати свої пропозиції під час проведення атестації педпрацівників;

 

• Ставити питання щодо публікації матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичної комісії.

 

 

                                                

 

 
Новини коледжу:
День знань
День гостинності
Відбулася зустріч з представником німецької фірми ТОВ "Елма"
Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня
Пошук  нових форм навчання в умовах соціального  дистанціювання Пошук нових форм навчання в умовах соціального дистанціювання
Педагогічне читання - 2021 Педагогічне читання - 2021
Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін
З Новим роком та Різдвом Христовим! З Новим роком та Різдвом Христовим!
Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування
Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності  торговельно-економічного напряму Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності торговельно-економічного напряму
 
Бурштинський торгівельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічногоо університету