Гість [Вхід] [Реєстрація]
Структура Відділення загальноосвітньої підготовки
Відділення підготовки молодших спеціалістів
Відділення підготовки кваліфікованих робітників
Відділення загальноосвітньої підготовки
Відділення виховної та спортивно-масової роботи

Задля життя, а не задля школи ми вчимося

                                                           Сенека

Поруч з професійною підготовкою у навчальному закладі на належному рівні ведеться вивчення загальноосвітніх предметів. Співвідношення загальної і професійної освіти, їх взаємозв’язок регулюється принципом професійної спрямованості. Всі уроки з базових предметів проводяться в спеціально обладнаних кабінетах, що дає змогу у своїй роботі в комплексі використовувати технічні навчальні засоби, роздавальний матеріал. Цілком зрозуміло, що успіх роботи залежить від готовності викладача до якісних змін. Професійному вдосконаленню і творчій діяльності педагога сприяють такі чинники: високий рейтинг професіоналізму в структурі цінностей особистості та можливості для самореалізації. Обираючи шлях оновлення через впровадження нових технологій навчання, ми розв’язуємо такі концептуальні завдання:
-         Формування нового світобачення, власної позиції людини в сучасному перебігу подій;
-   Створення умов для самодостатнього розвитку особистості через формування здатності до самоосвіти, саморозвитку, самопізнання своєї індивідуальності, творчого потенціалу, готовності до інноваційної діяльності;
-         Збереження і розвиток творчого потенціалу педагога як важливий напрям інноваційної освіти.
            Цікавою і корисною є робота викладачів, які поєднують наукову роботу з педагогічною працею. У навчальному закладі розроблено цикл нетрадиційних уроків, підготовлено методичні рекомендації щодо їх проведення. Випущено збірники конспектів уроків, створено ряд авторських проектів. Слід відзначити інтенсивну творчу видавничу діяльність викладачів загальноосвітнього циклу Стеренчак Л.В., Войкіної Н.В., Фіголь Н.Д. педагоги навчального закладу доводять, що немає меж досконалості. Знахідки, нові розв’язання проблем з’являються завжди, коли шукаєш, думаєш, прагнеш. В полі зору викладача математики Фіголь Н.Д. – модернізація освітнього процесу через впровадження перспективних освітніх технологій. Вона брала участь в обласному конкурсі «Учитель року», зайняла І місце в обласному конкурсі дидактичних матеріалів.
       Результативність навчання залежить як від яскравості, оригінальності особистості самого педагога, так і від налагодженої методичної роботи, яка допомагає зробити більш ефективним та різноманітним педагогічне життя нашого навчального закладу. Методоб’єднання викладачів загальноосвітніх дисциплін працює над удосконаленням форм і методів навчання та виховання, добором доцільних методичних прийомів, пошуком змісту навчального матеріалу. Очолює роботу методоб’єднання Стеренчак Л.В., – одна з тих людей, які роблять свою справу спокійно, без галасу, але надійно. Невтомний експериментатор, пропагандист нових напрямів у роботі.

         

 

 
Новини коледжу:
День знань
День гостинності
Відбулася зустріч з представником німецької фірми ТОВ "Елма"
Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня
Пошук  нових форм навчання в умовах соціального  дистанціювання Пошук нових форм навчання в умовах соціального дистанціювання
Педагогічне читання - 2021 Педагогічне читання - 2021
Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін
З Новим роком та Різдвом Христовим! З Новим роком та Різдвом Христовим!
Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування
Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності  торговельно-економічного напряму Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності торговельно-економічного напряму
 
Бурштинський торгівельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічногоо університету