Гість [Вхід] [Реєстрація]
Структура Відділення підготовки молодших спеціалістів Готельно-ресторанна справа
Відділення підготовки молодших спеціалістів
 
Підприємництво, тогівля та біржова діяльність
 
Харчові технології
 
Туризм
 
Готельно-ресторанна справа
Відділення підготовки кваліфікованих робітників
Відділення загальноосвітньої підготовки
Відділення виховної та спортивно-масової роботи

спеціальність

галузь знань

термін навчання

 

241 «Готельно-ресторанна справа"

24 «Сфера обслуговування»

два роки на основі повної загальної середньої освіти;

три роки на основі базової загальної середньої освіти.

 

В процесі навчання на спеціальності Готельно-ресторанна справа
студенти вивчають наступні дисципліни циклу професійної підготовки:

 

 • технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства;
 • організація обслуговування в закладах ресторанного господарства;
 • основи технології продукції в закладах ресторанного господарства;
 • основи організації ресторанного господарства;
 • устаткування закладів ресторанного господарства;
 • основи менеджменту;
 • основи маркетингу;
 • діловодство;
 • барна справа;
 • управління якістю продукції в закладах ресторанного господарства і торгівлі.

 

Зміст професійна діяльності спеціалістів в сфері
ресторанного обслуговування полягає в тому, щоб знати:

 

 • сучасні технології в ресторанній індустрії, потреби та очікування гостей (споживацький попит);
 • класифікацію закладів ресторанного господарства, їх характеристику;
 • форми та методи обслуговування, задачі підвищення якості обслуговування в залежності від споживчого попиту та контингенту;
 • види попередньої сервіровки столів та їх призначення;
 • основні елементи обслуговування в залі закладу ресторанного господарства;
 • види меню, вимоги до складання;
 • джерела товаропостачання;
 • фундаментальні принципи інтегрованого підходу до менеджменту замовлень;
 • основи знань у галузі маркетингу щодо просування послуг на ринку сфери обслуговування з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства;
 • основні технологічні стандарти торговельної логістики;
 • сучасний рівень інформаційної та комп’ютерної культури;
 • технологію роботи у мережі Internet;
 • основні правила оформлення найважливіших документів, відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових паперів;
 • іноземну мову професійного спрямування для обслуговування іноземних клієнтів;
 • безпечні та нешкідливі умови праці, різні види небезпек на підприємствах.

 

Зміст професійної діяльності спеціалістів в сфері
ресторанного обслуговування полягає в тому, щоб вміти:

 

 • приймати та оформляти замовлення на обслуговування;
 • створювати комфортні умови обслуговування;
 • консультувати споживачів з питань наявності товарів та страв в асортименті, їх якості та цін;
 • виконувати операції з підготовки товарів до продажу, дотримуючись принципів мерчандайзингу;
 • проводити підготовку торговельного залу та бару до роботи;
 • запроваджувати раціональні прийоми та методи обслуговування споживачів;
 • здійснювати попереднє сервірування столів залежно від форми обслуговування;
 • виявляти попит споживачів на товари і страви шляхом спостереження для внесення пропозицій щодо формування асортименту;
 • дотримуватися правил міжнародного етикету;
 • враховувати специфіку і застосовувати техніку обслуговування іноземних споживачів;
 • розглядати претензії споживачів, що пов’язані з обслуговуванням та приймати обґрунтовані рішення, запобігати виникненню конфліктних ситуацій;
 • відпускати товари, подавати страви, напої та виконувати розрахункові операції;
 • здійснювати логістичні операції в торговельному залі;
 • здійснювати контроль за додержанням встановлених норм та культури обслуговування;
 • контролювати правильність проведення розрахунків зі споживачами;
 • здійснювати контроль за надходженням та якістю на підприємство товарів та сировини;
 • вносити пропозиції щодо впровадження конкурентоспроможних видів послуг;
 • вносити пропозиції щодо корегування обсягів та асортименту товарів і страв з урахуванням кон’юктури ринку;
 • пропонувати заходи з удосконалення матеріально-технічного оснащення торговельного залу: інтер’єру, реклами, музичних програм;
 • організовувати і керувати роботою підлеглих, організовувати підвищення їх кваліфікації;
 • забезпечувати правові та організаційні норми охорони праці, керуючись нормативними актами;
 • застосовувати організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні методи управління в роботі з персоналом;
 • вносити пропозиції щодо організації, нормування праці, планування чисельності працівників, удосконалення матеріального стимулювання;
 • сприяти підвищенню рівня корпоративної культури працівників;
 • дотримуватись порядку ведення необхідного обліку та звітності;
 • брати участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, оформляти необхідну документацію;
 • дотримуватись правил виробничої санітарії та особистої гігієни;
 • володіти технікою використання прикладних програм для забезпечення технологічних операцій.

 

Відповідно фундаментальній і спеціальній підготовці дані фахівці можуть займати посади:

 

 • керуючий рестораном (баром, кафе, закладами швидкого харчування та іншими);
 • організатор з проведення святкових заходів, відпочинку і дозвілля населення;
 • ресторатор;
 • адміністратор залу;
 • бармен;
 • буфетник;
 • метрдотель;
 • офіціант.
 
Новини коледжу:
Педагогічні читання 2020 Педагогічні читання 2020
День Гостинності для молоді регіону День Гостинності для молоді регіону
Вітаємо збірну команду коледжу з здобутками у спортивних змаганнях
Участь в ІІ Всеукраїнському конкурсі стартапів «TourSystemUkrChallenge» Участь в ІІ Всеукраїнському конкурсі стартапів «TourSystemUkrChallenge»
Участь у західі ЕРАЗМУС+ Участь у західі ЕРАЗМУС+
Засідання обласного методоб'єднання викладачів фізики Засідання обласного методоб'єднання викладачів фізики
Раз на рік вирушай туди, де ще не був жодного разу. Раз на рік вирушай туди, де ще не був жодного разу.
Співпраця з німецькими партнерами готельно-ресторанного бізнесу Співпраця з німецькими партнерами готельно-ресторанного бізнесу
День знань День знань
Вручення дипломів випускникам 2019 року Вручення дипломів випускникам 2019 року
 
Бурштинський торгівельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічногоо університету