Гість [Вхід] [Реєстрація]
Структура Відділення підготовки молодших спеціалістів Готельно-ресторанна справа
Відділення підготовки молодших спеціалістів
 
Підприємництво, тогівля та біржова діяльність
 
Харчові технології
 
Туризм
 
Готельно-ресторанна справа
Відділення підготовки кваліфікованих робітників
Відділення загальноосвітньої підготовки
Відділення виховної та спортивно-масової роботи

спеціальність

галузь знань

термін навчання

 

241 «Готельно-ресторанна справа"

24 «Сфера обслуговування»

два роки на основі повної загальної середньої освіти;

три роки на основі базової загальної середньої освіти.

 

В процесі навчання на спеціальності Готельно-ресторанна справа
студенти вивчають наступні дисципліни циклу професійної підготовки:

 

 • технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства;
 • організація обслуговування в закладах ресторанного господарства;
 • основи технології продукції в закладах ресторанного господарства;
 • основи організації ресторанного господарства;
 • устаткування закладів ресторанного господарства;
 • основи менеджменту;
 • основи маркетингу;
 • діловодство;
 • барна справа;
 • управління якістю продукції в закладах ресторанного господарства і торгівлі.

 

Зміст професійна діяльності спеціалістів в сфері
ресторанного обслуговування полягає в тому, щоб знати:

 

 • сучасні технології в ресторанній індустрії, потреби та очікування гостей (споживацький попит);
 • класифікацію закладів ресторанного господарства, їх характеристику;
 • форми та методи обслуговування, задачі підвищення якості обслуговування в залежності від споживчого попиту та контингенту;
 • види попередньої сервіровки столів та їх призначення;
 • основні елементи обслуговування в залі закладу ресторанного господарства;
 • види меню, вимоги до складання;
 • джерела товаропостачання;
 • фундаментальні принципи інтегрованого підходу до менеджменту замовлень;
 • основи знань у галузі маркетингу щодо просування послуг на ринку сфери обслуговування з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства;
 • основні технологічні стандарти торговельної логістики;
 • сучасний рівень інформаційної та комп’ютерної культури;
 • технологію роботи у мережі Internet;
 • основні правила оформлення найважливіших документів, відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових паперів;
 • іноземну мову професійного спрямування для обслуговування іноземних клієнтів;
 • безпечні та нешкідливі умови праці, різні види небезпек на підприємствах.

 

Зміст професійної діяльності спеціалістів в сфері
ресторанного обслуговування полягає в тому, щоб вміти:

 

 • приймати та оформляти замовлення на обслуговування;
 • створювати комфортні умови обслуговування;
 • консультувати споживачів з питань наявності товарів та страв в асортименті, їх якості та цін;
 • виконувати операції з підготовки товарів до продажу, дотримуючись принципів мерчандайзингу;
 • проводити підготовку торговельного залу та бару до роботи;
 • запроваджувати раціональні прийоми та методи обслуговування споживачів;
 • здійснювати попереднє сервірування столів залежно від форми обслуговування;
 • виявляти попит споживачів на товари і страви шляхом спостереження для внесення пропозицій щодо формування асортименту;
 • дотримуватися правил міжнародного етикету;
 • враховувати специфіку і застосовувати техніку обслуговування іноземних споживачів;
 • розглядати претензії споживачів, що пов’язані з обслуговуванням та приймати обґрунтовані рішення, запобігати виникненню конфліктних ситуацій;
 • відпускати товари, подавати страви, напої та виконувати розрахункові операції;
 • здійснювати логістичні операції в торговельному залі;
 • здійснювати контроль за додержанням встановлених норм та культури обслуговування;
 • контролювати правильність проведення розрахунків зі споживачами;
 • здійснювати контроль за надходженням та якістю на підприємство товарів та сировини;
 • вносити пропозиції щодо впровадження конкурентоспроможних видів послуг;
 • вносити пропозиції щодо корегування обсягів та асортименту товарів і страв з урахуванням кон’юктури ринку;
 • пропонувати заходи з удосконалення матеріально-технічного оснащення торговельного залу: інтер’єру, реклами, музичних програм;
 • організовувати і керувати роботою підлеглих, організовувати підвищення їх кваліфікації;
 • забезпечувати правові та організаційні норми охорони праці, керуючись нормативними актами;
 • застосовувати організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні методи управління в роботі з персоналом;
 • вносити пропозиції щодо організації, нормування праці, планування чисельності працівників, удосконалення матеріального стимулювання;
 • сприяти підвищенню рівня корпоративної культури працівників;
 • дотримуватись порядку ведення необхідного обліку та звітності;
 • брати участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, оформляти необхідну документацію;
 • дотримуватись правил виробничої санітарії та особистої гігієни;
 • володіти технікою використання прикладних програм для забезпечення технологічних операцій.

 

Відповідно фундаментальній і спеціальній підготовці дані фахівці можуть займати посади:

 

 • керуючий рестораном (баром, кафе, закладами швидкого харчування та іншими);
 • організатор з проведення святкових заходів, відпочинку і дозвілля населення;
 • ресторатор;
 • адміністратор залу;
 • бармен;
 • буфетник;
 • метрдотель;
 • офіціант.
 
Новини коледжу:
День знань
День гостинності
Відбулася зустріч з представником німецької фірми ТОВ "Елма"
Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня
Пошук нових форм навчання в умовах соціального дистанціювання Пошук нових форм навчання в умовах соціального дистанціювання
Педагогічне читання - 2021 Педагогічне читання - 2021
Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін
З Новим роком та Різдвом Христовим! З Новим роком та Різдвом Христовим!
Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування
Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності торговельно-економічного напряму Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності торговельно-економічного напряму
 
Бурштинський торгівельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічногоо університету